Privacy verklaring

Goals Nonstop Employer Branding

Indien je vanuit ons een uitnodiging heeft ontvangen voor deelname aan een werkbelevingsonderzoek

 

Je werkgever heeft Goals Arbeidsmarketing B.V, gevestigd op Philitelaan 65a, 5617 AM Eindhoven, opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de huidige beleving van medewerkers ten aanzien van het werkgeverschap. Gedetailleerde informatie en afspraken betreffende de behandeling van jouw gegevens, zoals overeengekomen met je werkgever, zijn beschikbaar onder de knop ‘Privacy’ in de enquête.

Wie zijn wij?

Wij zijn Goals een bureau dat gespecialiseerd is in arbeidsmarketing en op basis van onderzoek samen met werkgevers bouwt aan de sterkste werkgeversmerken.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw gegevens in opdracht van uw werkgever, die van onze diensten gebruik maakt om de eigen werkgeverspositionering te vormen dan wel te optimaliseren. Met als doel een aantrekkelijk werkgever te zijn voor huidig en nieuw talent.

 

Welke gegevens verzamelen en gebruiken we?

We verzamelen de volgende gegevens:

  • Geslacht;
  • Leeftijdsgroep;
  • Functiegroep / Afdeling;
  • Dienstperiode;
  • Persoonlijke drijfveren;
  • Algemene werkbeleving.

 

Mogen we jouw persoonsgegevens verwerken?

De belangrijkste grondslag op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken is het uitvoeren van een overeenkomst. In dit geval een overeenkomst met jouw werkgever.

 

Verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van uw toestemming? Dan kunt u jouw toestemming op ieder moment intrekken. Vanaf dat moment verwerken wij jouw persoonsgegevens niet meer. Tenzij er (ook) een andere grondslag is om jouw gegevens te verwerken.

 

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

 

Een voorbeeld van een technische maatregel is dat jouw gegevens tijdens de verzending worden versleuteld. Dit betekent dat jouw gegevens onleesbaar zijn, mochten ze in verkeerde handen terechtkomen.

 

Een voorbeeld van een organisatorische maatregel is dat alleen daartoe bevoegde medewerkers van Goals Arbeidsmarketing B.V. jouw gegevens mogen inzien. En deze medewerkers hebben alleen toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om hun taken uit te voeren.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens verwerken.

 

Delen wij jouw gegevens met derden?

Wij delen jouw gegevens niet met derden. De antwoorden die je ingeeft via de tool worden enkel in geaggregeerde vorm teruggekoppeld aan jouw werkgever. Dit betekent dat antwoorden niet terug te herleiden zijn naar jou als persoon.

 

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt een aantal privacyrechten. Je kunt ons bijvoorbeeld vragen welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. En als de gegevens niet kloppen, die laten verbeteren. Ook kun jij ons in sommige gevallen vragen om jouw gegevens te wissen, over te dragen of de verwerking van jouw gegevens te beperken.

 

Tot slot kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens. En ben je het niet eens met hoe wij jouw gegevens verwerken? Dan kun je een privacyklacht bij ons indienen via info@goals.nl.

Veilig inloggen

Om jouw werkbeleving vast te leggen, maken wij gebruik van veilige tools met een 256-bits versleutelde toegang. Dit houdt in dat alles wat je invult in de vragenlijst niet kan worden gevolgd door derden, waaronder je werkgever. Alle door jou verstrekte gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

 

Manier van inloggen

Door te klikken op de link die je per e-mail hebt ontvangen, krijg je toegang tot de specifieke onderzoekstool die wordt gebruikt door Goals Arbeidsmarketing B.V. om inzicht te verkrijgen in jouw werkbeleving bij je huidige werkgever. Goals Arbeidsmarketing behandelt jouw gegevens volledig vertrouwelijk; individuele resultaten worden nooit gedeeld met de opdrachtgever (je werkgever).