De strategie van employer branding

Structureel bezig zijn met het versterken van je employer brand vraagt om een heldere strategie. Meer weten?

De strategie van employer branding

Employer Branding is eigenlijk simpelweg het beïnvloeden van je Employer Brand. Een employer branding strategie maak je om hier structureel mee bezig te zijn. Het helpt je om aan het juiste talent over te brengen, waarom het juist bij jou zo lekker werken. Het ondersteunt bij het behalen van  wervings- en behoud doelen. Het resulteert in het aantrekken en binnenhouden van toptalent, die je als organisatie nodig hebt om ambitieuze doelen te bereiken.

De reden om te werken vanuit een strategie

Wie bouwt aan een dreamteam, zorgt dat employer branding niet ophoudt bij de voordeur. Want werving is zinloos als talent zich niet ontplooit. Of binnen de kortste keren weer vertrekt. Een succesvolle werkgever begrijpt dat een structurele aanpak noodzakelijk is. Dat de fases toestroom, instroom, doorstroom en uitstroom onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Het maken van een heldere arbeidsmarktstrategie, waarmee je nonstop bouwt aan een uniek werkgeversmerk en een duurzame kandidaat- en medewerkersreis, is essentieel. Het helpt je focus te bepalen en de voortgang op de lange termijn te bewaken.

Zeker in weerbarstige tijden, zoals we deze nu ervaren door het COVID-19 virus, is het goed om koers te bepalen. Terug te kijken én vooruit. Door Covid-19 is in vele branches de arbeidsvraag verandert of (deels) weggevallen. Samenwerkingsvormen zijn op de schop gegaan en het fysieke kantoor heeft een andere rol gekregen. Veranderingen die van grote invloed kunnen zijn op de invulling van goed werkgeverschap en employer branding. Veranderingen die wellicht vragen om een andere focus, waarin bijvoorbeeld doorstroom (teamontwikkeling) een belangrijker thema wordt. Je hebt behoefte aan een nieuwe of aangepaste strategie, die ervoor zorgt dat je de gewenste ambitieuze bedrijfsdoelstellingen kunt blijven behalen.

2ae66137-699e-46d8-ada0-159f95827a39

De basis voor het opstellen van een jaarplan

Onafhankelijk van de situatie is het kwalitatief bouwen aan het werkgeversmerk altijd belangrijk op de lange termijn. De talent beleving van nu binnen jouw organisatie, is de sterkte (of zwakte) van het werkgeversmerk over een jaar. Dus in welke situatie je ook zit; heb aandacht voor goed werkgeverschap. Dat goede werkgeverschap bestaat uit 6 belangrijke pijlers.

 • Betekenisvol werk
 • Ondersteunend management
 • Positieve werkomgeving
 • Ontwikkelmogelijkheden
 • Vertrouwen in leiderschap
 • Gezondheid en welzijn

Is de talent beleving in de organisatie op al deze vlakken goed? Dan bouw je aan een krachtig werkgeversmerk en zal het aantrekken en behouden van talent een eitje worden. Of zoals we dat bij Goals noemen; je wordt een onweerstaanbare organisatie voor talent.

Tip! Ga in gesprek met een dwarsdoorsnede van talent in de organisatie en bespreek op basis van bovenstaande punten waar de uitdagingen liggen. Het geeft een goede eerste indruk voor de invulling van je strategie.

Buiten de kwalitatieve vraag is het uiteraard ook altijd goed om te weten welke kwantitatieve verschuivingen er op komst zijn wat betreft de personeelsplanning. Een vraag die met het opstellen van een goede employer branding strategie beantwoord en wellicht ook opgelost kan worden. Hulp nodig bij het signaleren van jouw uitdagingen binnen de arbeidsmarkt? Download nu onze whitepaper ‘Leg nu het fundament voor jouw arbeidsmarktplan 2021’

97f55176-acba-41b4-b872-b0153b3cfce7

De employer branding strategie van Goals

Het is onze missie organisaties te helpen een sterk en onderscheidend werkgeversmerk te bouwen, dat lange termijn inzetbaar is en helpt doelen te behalen. Hiertoe hanteren wij de Goals Nonstop journey. Een model waarin de kandidaat- en medewerkersreis vloeiend in elkaar overstromen. Want pas als je employer branding in alle facetten doorvoert, behaal je duurzame resultaten. Daarmee zorg je voor een onweerstaanbare organisatie die van medewerkers, ‘meerwerkers’ maakt. Bevlogen en betrokken medewerkers, die de organisatie helpen gezamenlijke doelen te overtreffen.

De Goals Nonstop journey is opgebouwd uit 10 bouwstenen, die elk vanuit een eigen functie bijdragen aan de ervaringen van jouw kandidaten en medewerkers. Van het opstellen en doorleven van een inspirerend doel tot een goed offboarding-programma. Het moet allemaal kloppen om het juiste talent binnen te halen en deze vervolgens zo lang mogelijk uit te dagen. Wil je meer weten over de diverse bouwstenen en hoe je deze kan door vertalen naar jouw organisatie?

0d19db55-f851-4804-be7a-7abcd56f1cba (1)

De vormgeving van jouw employer brand

Wil jij ook nonstop bouwen aan een uniek werkgeversmerk en een duurzame kandidaat- en medewerkersreis? Wij helpen je graag! In onze aanpak, middels het Goals Nonstop Employer Branding model, bekijken we alle fasen van de kandidaat- en medewerkersreis en signaleren waar verbeteringen nodig zijn om de gewenste doelen te bereiken.

We starten in onze aanpak met een analyse. In deze fase verzamelen we inzichten over de huidige werk- en merkbeleving binnen jouw organisatie. Een belangrijk onderdeel hierin zijn de workshops met medewerkers. Zij vormen ten slotte jouw employer brand. De bevindingen uit deze fase vertalen we door naar een employer branding concept.  Een aansprekend creatief communicatieconcept dat jouw unieke eigenschappen als werkgever op een authentieke manier weerspiegelt.

Daarna gaan we aan de slag met de bouw van het werkgeversmerk. Eerst binnen en daarna buiten de organisatie. We doen dit aan de hand van een zeer uitgebreide journey scan, welke de invulling van het bouwplan bepaalt. In dit plan geven we per fase van de journey richting, advies en structuur hoe deze in te vullen. De thematiek van het employer brand staat hierin uiteraard centraal. Een sterk employer brand i.c.m. een goed uitgedachte strategie maakt verwachtingen meer dan waar en heeft een aantrekkingskracht die van talenten enthousiaste meerwerkers maakt. Zo bouwen we stap voor stap aan onweerstaanbaar werkgeverschap.

d517d28d-5b19-463e-ad9d-2628b97ab51b

Meten is weten

En daarom bieden wij naast onze expertise ook een tool die de beleving van kandidaten en medewerkers gedurende de gehele kandidaat- en medewerkersreis nonstop en op een kwalitatieve manier kan meten. Zeer waardevolle informatie om vervolgens je strategie verder te optimaliseren en beter af te stemmen op jouw doelgroep.

De talent Score:

 • Is er voor organisaties die nonstop willen werken aan een onweerstaanbare organisatie. ​
 • Meet hoe kandidaten en medewerkers hun reis bij de organisatie ervaren.​
 • Ontdek verbanden tussen de bouwstenen van nonstop employer branding.​
 • Verbeter de kwaliteit en duur van de relatie met talent.​
 • Maak ambassadeurs voor het leven.​
5408b5e9-4493-4dbc-be96-b3ffaf54b668