De waarde van werkwaarden

Die vacatures moeten worden vervuld! Het is vaak de olifant in de ruimte waardoor je niet ziet waar je eigenlijk op moet focussen. Een werkgeversmerk bouwen, employer of choice worden, dat is een traject van de lange adem. Dus blijf die vacatures vooral posten, maar ga ook werken aan een succesvol traject op lange termijn.

Van bedrijfscultuur naar werkwaarden
De bedrijfscultuur is een optelsom van het ambitieuze collectieve doel, de normen en waarden, omgangsvormen en omgeving. Ieder individu draagt hier met zijn of haar eigen motivatie, ambitie, normen en waarden en gedrag aan bij.

Nog steeds is de culture-fit bij veel organisaties een onderschat onderdeel in het wervingsproces. Harde eigenschappen (werkervaring, diploma’s, etc.) voeren vaak de boventoon. Terwijl voor een bestendige samenwerking de culture-fit vele malen belangrijker is. Het verspreiden van inspirerende werkwaarden en die vertalen naar duidelijke voorbeelden hiervan, moedigt medewerkers aan zich verbonden te voelen met de organisatie. De manier waarop ze deze invullen in het dagelijkse werk helpt de cultuur verder vorm te geven en te versterken. Hierdoor voelt men zich nog meer gewaardeerd en betrokken.

Uiteindelijk werkt dit door naar de merkwaarden van het bedrijf (wat ervaart de klant in de dienstverlening?). De werkwaarden vertellen hoe de medewerkers zich opstellen en invulling geven aan het bereiken van de merkwaarden.

Nieuwe medewerkers versterken de bedrijfscultuur als ze bij deze cultuur passen. Andersom kunnen te veel mismatches de cultuur ook veranderen. Dat kan de bedoeling zijn als er een omslag nodig is. Bijvoorbeeld van meer familiair naar resultaatgericht.

Het werkgeversmerk helpt organisaties om te laten zien wat ze op de arbeidsmarkt bieden en het talent dat ze nodig hebben om te slagen, te werven en behouden.

Ruim voordat sollicitanten zich bewust worden van de organisatie als potentiële werkgever, pikken ze bewust of onbewust informatie op over je merk via nieuws, sociale media, vacaturesites, zoekopdrachten op internet, kennissen of andere contactpunten. Hierdoor krijgt men een positieve associatie met het merk. Als de potentiële kandidaat vervolgens in aanraking komt met concrete job-opportunities – bijvoorbeeld via een vacaturepost – is de kans op serieuze interesse niet minder dan 3x groter.

Erik Broeder

Managing Partner

Meer blogs van Erik Broeder
Meer blogs van Erik Broeder

Maak van collega’s echte ambassadeurs

Waarom crossboarding in 2024 jouw aandacht verdient

De rol van (interne) communicatie bij het verbeteren van medewerkers- betrokkenheid